Inwestycje badawczo-rozwojowe

Współpracujemy z podmiotami w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów, które umożliwiają rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Zrealizowane projekty oraz sukcesy naszych Klientów są najlepszym potwierdzeniem skuteczności oraz jakości świadczonych przez K2Biznes usług.

WTT

Nazwa projektu:

„Opracowanie technologii
krystalizacji na bazie
nowego typu krystalizatora
do związków organicznych
ze stopów w zawiesinie”
Kwota dofinansowania:
9 400 000,00 PLN

GLOBAU

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań
przemysłowych i prac
rozwojowych w firmie
GLOBAU Sp. z o. o.
w celu wprowadzenia
na rynek innowacyjnych produktów”
Kwota dofinansowania:
8 323 070,64 PLN

EXPLOMET

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań
przemysłowych oraz prac
rozwojowych w EXPLOMET
celem opracowania
i wdrożenia technologii
wytwarzania metodą
wybuchowego platerowania
wielowarstwowych
kompozytów metalicznych
na potrzeby budowy
specjalistycznej aparatury
procesowej, elementów
złącznych nowoczesnych
instalacji przemysłu
energii elektrycznej
oraz hybrydowych konstrukcji metalowych”.
Kwota dofinansowania:
6 031 455,88 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny

SPÓŁKA AS

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych w Spółka AS
w celu opracowania i wdrożenia
nowej technologii spajania materiałów
i elementów konstrukcji
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020”
Kwota dofinansowania:
3 113 245,05 PLN

WTT

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe w firmie WT&T
Polska Sp. z o. o. w celu
opracowania kompleksowej
i efektywnej technologii
przetwarzania surowców
odpadowych z oczyszczalni
ścieków do wytwarzania
energii elektrycznej,
cieplnej lub chłodu
z jednoczesną całkowitą
utylizacją odpadów””
Kwota dofinansowania:
9 997 000,00 PLN

STOCZNIA KOŹLE

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe
dotyczące opracowania technologii
budowy kontenerowca z innowacyjnym
systemem balastowania i napędem
LNG w firmie Stocznia Koźle Sp. z o. o.”
Kwota dofinansowania:
9 999 200,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny
 WWW

MANTA

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe nad innowacyjnym
automatem dwubutlowym
o natychmiastowym działaniu
dla branży energetycznej i chemicznej”
Kwota dofinansowania:
1 695 542,59 PLN

MAPLIFTTECHNIK

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe nad technologią produkcji
lekkich i energooszczędnych
kabin windowych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla
Patrycja Bartylla
Spółka Cywilna
z siedzibą w Przyworach”
Kwota dofinansowania:
2 281 600,00 PLN

Społka AS

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych nad nowoczesnymi
rozwiązaniami dla spawalnictwa
w Spółka AS Nakonieczny
Andrzej Werakso Bartłomiej”
Kwota dofinansowania:
2 784 170,00 PLN

SPÓŁKA AS

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych w Spółka AS
w celu opracowania i wdrożenia
nowej technologii spajania materiałów
i elementów konstrukcji
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020”
Kwota dofinansowania:
3 113 245,05 PLN

WTT

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe w firmie WT&T
Polska Sp. z o. o. w celu
opracowania kompleksowej
i efektywnej technologii
przetwarzania surowców
odpadowych z oczyszczalni
ścieków do wytwarzania
energii elektrycznej,
cieplnej lub chłodu
z jednoczesną całkowitą
utylizacją odpadów””
Kwota dofinansowania:
9 997 000,00 PLN

STOCZNIA KOŹLE

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe
dotyczące opracowania technologii
budowy kontenerowca z innowacyjnym
systemem balastowania i napędem
LNG w firmie Stocznia Koźle Sp. z o. o.”
Kwota dofinansowania:
9 999 200,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny
WWW

MANTA

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe nad innowacyjnym
automatem dwubutlowym
o natychmiastowym działaniu
dla branży energetycznej i chemicznej”
Kwota dofinansowania:
1 695 542,59 PLN

MAPLIFTTECHNIK

Nazwa projektu:

„Badania przemysłowe i prace
rozwojowe nad technologią produkcji
lekkich i energooszczędnych
kabin windowych w firmie MAP
LIFTTECHNIK Marek Bartylla
Patrycja Bartylla
Spółka Cywilna
z siedzibą w Przyworach”
Kwota dofinansowania:
2 281 600,00 PLN

Społka AS

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych nad nowoczesnymi
rozwiązaniami dla spawalnictwa
w Spółka AS Nakonieczny
Andrzej Werakso Bartłomiej”
Kwota dofinansowania:
2 784 170,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny
WWW

EKOAMRET

Nazwa projektu:

„Przeprowadzenie badań przemysłowych
i prac rozwojowych w spółce „Ekoamret”
Sp. z o.o. w celu wprowadzenia na rynek
innowacyjnych układów kogeneracyjnych
małej mocy działających w oparciu
o silnik spalinowy zasilany biogazem”
Kwota dofinansowania:
1 453 000,00 PLN

I-SYSTEMS

Nazwa projektu:

„Prace B+R w firmie I-SYSTEMS nad
wypracowaniem narzędzia do automatycznej
aktualizacji oprogramowania w systemach
informatycznych o zróżnicowanej
konfiguracji oraz metody pomiaru
efektywnego czasu pracy wspierających
specjalizacje inteligentne województwa
opolskiego.”
Kwota dofinansowania:
2 214 670,00 PLN

NELA-ONE

Nazwa projektu:

„Opracowanie innowacyjnej technologii
łączenia podkładów na potrzeby
drewnianych warstwowych klasy Premium”
Kwota dofinansowania:
977 616,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny
k2_photo-275x175

HARD BEANS

Nazwa projektu:

„Opracowanie innowacyjnej technologii
łączenia podkładów na potrzeby
drewnianych warstwowych klasy Premium”
Kwota dofinansowania:
977 616,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny

Comments are closed.