Rozwój przedsiębiorstw

Udzielamy wsparcia naszym Partnerom, chcącym rozwijać swoją działalność poprzez wzmacnianie dotychczasowych, bądź poszukiwanie nowych rynków zbytu, optymalizację procesów biznesowych, zwiększenie mocy produkcyjnych, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. Firmy z którymi współpracujemy odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce, ale również za granicami naszego kraju. Opinie naszych Klientów potwierdzają, że współpraca z K2Biznes przynosi pozytywne rezultaty.

k2_photo-275x175 k2_photo-275x175

CB S.A.

Nazwa projektu:

„Rozwój wiodących
marek firmy CB S. A.
na rynkach zagranicznych”
Kwota dofinansowania:
350 000,00 PLN

FORUM DEMOKRACJI

Nazwa projektu:

“Rozwój współpracy gospodarczej
z rynkiem izraelskim,
amerykańskim i brytyjskim dzięki
usługom firmy Jacek Olejnik
Forum Demokracji z siedzibą
w Strzelach Opolskich.”
Kwota dofinansowania:
339 336,49 PLN

GLOBAU SP. Z O.O.

Nazwa projektu:

“Wzrost konkurencyjności
produktów firmy GLOBAUSp. z o.o.
na rynkach zagranicznych.”
Kwota dofinansowania:
349 974,00 PLN

  Pobierz plik – List referencyjny
  Pobierz plik – List referencyjny   Pobierz plik – List referencyjny
k2_photo-275x175 k2_photo-275x175

NELA-ONE

Nazwa projektu:

„Wzmocnienie działań eksportowych
w firmie NELA-ONE.”
Kwota dofinansowania:
330 400,00 PLN

NEIGE

Nazwa projektu:

“Rozwój marki NEIGE TEES firmy
NT Roman Buk na rynkach
zagranicznych.”
Kwota dofinansowania:
133 698,31 PLN

SPPM

Nazwa projektu:

“Rozwój współpracy gospodarczej
i promocja działań SPPM
na arenie międzynarodowej”
Kwota dofinansowania:
342 000,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny

WT&T

Nazwa projektu:

“Rozwój współpracy gospodarczej
i promocja działalności firmy WT&T
Polska na arenie międzynarodowej”
Kwota dofinansowania:
256 895,70 PLN

EXPLOMET

Nazwa projektu:

“Współpraca gospodarcza i promocja
– Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Opolskiego na lata 2014 – 2020.”
Kwota dofinansowania:
343 128,65 PLN.

I-SYSTEMS

Nazwa projektu:

“Rozwój firmy i-systems sp. z o.o.
na rynkach zagranicznych.”
Kwota dofinansowania:
281 976,03PLN.

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny   Pobierz plik – List referencyjny

RADOSŁAW WITKOWSKI

Nazwa projektu:

“Rozwój współpracy gospodarczej
i promocja działalności firmy
Radosław Witkowski
Chirurg szczękowy”
Kwota dofinansowania:
349 396,47 PLN

SOMATI SYSTEM

Nazwa projektu:

“Wzrost konkurencyjności firmy Somati
System Polska Sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą w Opolu poprzez wprowadzenie
produktów firmy na nowe rynki.”
Kwota dofinansowania:
355 518,88 PLN

BEDMET

Nazwa projektu:

“Rozwój firmy BEDMET LOGISTIC
Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Opolu dzięki
promocji świadczonych usług oraz
wsparciu wprowadzania usług na
nowe rynki”
Kwota dofinansowania:
217 779,89 PLN

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny

SMUDA CONSULTING

Nazwa projektu:

„Rozwój współpracy gospodarczej
i promocja nowych usług firmy
Smuda Consulting na rynkach
niemieckojęzycznych”
Kwota dofinansowania:
207 181,08 PLN

AJWEN

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie Ajwen
Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka
z siedzibą w Opolu”
Kwota dofinansowania:
482 485,76 PLN

CB S. A.

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie
CB S.A. z siedzibą w Chrząstowicach”
Kwota dofinansowania:
191 952,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny

EURO GRANIT ADAMUS

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie
EURO-GRANIT ADAMUS
GRZEGORZ ADAMUS z siedzibą w Strobicach”
Kwota dofinansowania:
350 000,00 PLN

NELA-ONE

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie
Kornelia Krompiec Firma
Handlowa NELA-ONE
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”
Kwota dofinansowania:
116 169,62 PLN

SOMATI SYSTEM

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w SOMATI SYSTEM
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Opolu”
Kwota dofinansowania:
113 261,12 PLN

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny

MERZDORF FINE FOOD

Nazwa projektu:

„Promocja marki produktowej
„Chicks & Fun” firmy Merzdorf
Fine Food Sp. z o.o. na rynkach
międzynarodowych”
Kwota dofinansowania:
487 500,00 PLN

PHUP J&H ZIEMBA

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie
PHUP J&H ZIEMBA JAN ZIEMBA w Opolu”
Kwota dofinansowania:
132 650,00 PLN

PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w firmie
„PRZEDSIĘBIORSTWO EL 12”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Opolu”
Kwota dofinansowania:
113 652,56 PLN

Pobierz plik – List referencyjny
Pobierz plik – List referencyjny

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Nazwa projektu:

„Nowa jakość Teatru –
przebudowa i modernizacja
Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu na cele kulturalne
i edukacyjne”
Kwota dofinansowania:
14 249 960,30 PLN

WEEGREE

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w firmie WEEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Opolu”
Kwota dofinansowania:
389 260,80 PLN

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

Nazwa projektu:

„Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów
Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego
celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności
opolskiej oferty kulturalnej”
Kwota dofinansowania:
2 995 770,59 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny

I-SYSTEMS

Nazwa projektu:

„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w I-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą w Opolu.”
Kwota dofinansowania:
819 836,00 PLN

NELA-ONE

Nazwa projektu:

„Wzrost konkurencyjności produktów firmy NELA-ONE Kornelia Krompiec na rynkach zagranicznych”
Kwota dofinansowania:
170 730,80 PLN

EKOAMRET

Nazwa projektu:

„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy EkoAmret Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej”
Kwota dofinansowania:
179 620,00 PLN

Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny Pobierz plik – List referencyjny

Comments are closed.