28 stycznia 2016

k2_oferta-2a.jpg k2_photo-275x175 k2_photo-275x175

 

“Pomagając tworzyć i rozwijając twój biznes, rozwijamy i doskonalimy siebie.”

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w zakresie zmian procesowych, produktowych, marketingowych czy organizacyjnych stanowią istotny czynnik rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Kluczowe okazują się badania, które prowadzą do konkretnych rezultatów i przekładają się na wdrożenie nowych technologii czy produktów, których innowacyjność pozwala na wyprzedzenie konkurencji.

Rozwój technologiczny, praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, wymaga od przedsiębiorców ciągłego inwestowania w rozwój prowadzonej działalności. Wdrażanie innowacji pozwala przedsiębiorcom na podnoszenie pozycji konkurencyjnej firmy na rynku. Działalność innowacyjna ma istotne znaczenie dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, co potwierdzają doświadczenia klientów K2BIZNES.
W poszukiwaniu rozwoju poprzez innowacje, zawsze definiujemy wspólnie z klientem realne i mierzalne cele biznesowe.

Jeśli planują Państwo wprowadzić działania innowacyjne w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w zakresie zmian procesowych, produktowych, marketingowych czy organizacyjnych w przedsiębiorstwie, pomożemy Państwu skutecznie zrealizować inwestycje oferując usługi doradcze i finansowe ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania tj. dotacje funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dotacje i granty krajowe, finansowanie zwrotne.

Pomagamy przy realizacji:

  • wdrożeń w skali przemysłowej w przedsiębiorstwie (np. nowe linie technologiczne, pierwsze wdrożenie wynalazku, itp.)
  • procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach
  • projektów polegających na współpracy z jednostkami naukowymi, które są w stanie opracować innowacyjne rozwiązania procesowe, produktowe, marketingowe czy organizacyjne (np. bony na innowacje w przedsiębiorstwach)
  • badań prowadzących do konkretnych rezultatów i przekładające się na wdrożenia nowych technologii czy produktów, których innowacyjność pozwala na wyprzedzenie konkurencji

Jesteśmy po to, by szybciej i skutecznej realizować Państwa innowacyjne działania prowadzące do wdrożeń procesowych, produktowych, organizacyjnych i marketingowych. Staramy się pomagać firmom wykorzystując dostępne środki w budżecie UE na lata 2014-2020 na dofinansowanie wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach pozwalających tworzyć i rozwijać biznes klientów.

Comments are closed.

?
PRZEJDŹ DALEJ >>