28 stycznia 2016

k2_oferta-1a.jpg k2_photo-275x175 k2_photo-275x175

 

“Dzięki relacjom opartym na zaufaniu budujemy sukces klienta.”

Inwestycje badawczo-rozwojowe są kluczowym narzędziem rozwoju i utrzymywania poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji w sferę B+R pozwala polskim przedsiębiorstwom stać się podmiotami konkurencyjnymi na rynku europejskim i światowym, a tym samym pozwala na odejście od modelu budowania swojej przewagi konkurencyjnej jedynie na niskich kosztach produkcji lub niskich kosztach pracy. Doświadczenia przedsiębiorców potwierdzają, że dzięki realizacji prac B+R umożliwiających szybką reakcję na sygnały rynkowe oraz generowanie większej ilości pomysłów, następuje zwiększanie efektywności prowadzonej działalności.

Największą barierą w prowadzeniu innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych, są niewystarczające środki finansowe, ograniczone zasoby wykwalifikowanej kadry w postaci specjalistów posiadających wysoki poziom wiedzy i kompetencji, czy też brak specjalistycznej aparatury
i sprzętu do prowadzenia prac B+R.

Przedsiębiorcy, którzy planują wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub zakupionych), bądź wdrożenie wynalazku do działalności produkcyjnej (usługowej) mogą liczyć na pomoc. Jeśli planują Państwo prowadzić prace B+R, stworzyć prototypy nowych produktów czy też instalację demonstracyjną, utworzyć/rozbudować i wyposażyć własny dział badawczo-rozwojowy w przedsiębiorstwie, pomożemy Państwu skutecznie zrealizować inwestycję oferując usługi doradcze i finansowe ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania tj. dotacje funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dotacje i granty krajowe, finansowanie zwrotne.

Pomagamy przy realizacji:

  • skomplikowanych projektów badawczych prowadzących do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, czy  produktowych
  • projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej
  • prac badawczych i rozwojowych (aż do stworzenia prototypu) realizowanych przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi
  • projektów obejmujących wdrożenia do praktyki  gospodarczej wyników prac B+R
  • inwestycji związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie i stworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych

Głównym celem działalności K2BIZNES Sp. z o.o. jest wspieranie podmiotów, które poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, poszukują swoich szans na zaistnienie na rynku, wejścia na nowe rynki oraz planują zwiększenie skali własnej działalności. Wspomaganie podmiotów, których celem rozwojowym jest prowadzenie badań w zakresie nowych technologii, materiałów, produktów, usług lub procesów, stanowi filar naszej działalności.
W budowaniu relacji z klientem zależy nam na otwartości i uczciwości, dlatego nie oferujemy gotowych rozwiązań, a zakres naszych usług zawsze skierowany jest na indywidualne potrzeby klienta. Wspólne definiowanie celów współpracy pozwala na budowanie trwałych i długofalowych relacji.

Comments are closed.

?
PRZEJDŹ DALEJ >>